+48 506 506 004
+48 506 506 004

Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Architektoniczno budowlany projekt instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Nasze opracowania są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zawierają również wszystkie elementy wymagane przez urzędy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy projektowaniu domów na terenie całej Polski wykonane przez nas projekty cieszą się dużym uznaniem wśród inwestorów oraz biur architektonicznych. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej jako kolejny element procesu związanego z budową domu pozwala na sprawne przeprowadzenie robót elektroinstalacyjnych. Mamy gwarancję, że nasza instalacja została prawidłowo rozplanowania i przemyślana. Posiadanie dobrze przygotowanej dokumentacji pozwala uniknąć kłopotów na etapie budowy jak również ułatwia użytkowanie naszego obiektu kolejnych latach eksploatacji. Projekt wykonawczy może zawierać również przygotowanie instalacji do montażu paneli fotowoltaicznych czy też stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Related Posts

Leave a Reply